Martijn van Maanen

T: +31 70 376 07 91
M: +31 6 46 11 04 62
E: martijn.vanmaanen@barentskrans.nl
Bekijk Martijn van Maanen op Linkedin

Martijn van Maanen is hoofd van de praktijkgroep Corporate Litigation. Zijn praktijk ziet op een breed scala aan commerciële disputen. Naast contractuele geschillen, concernaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid, richt hij zich ook op kartelschadezaken en prospectusaansprakelijkheid. Veel van zijn zaken zien op meerdere jurisdicties. Hij vertegenwoordigt grote bedrijven en banken uit binnen- en buitenland, alsook bestuurders en toezichthouders. Diverse advocatenkantoren uit de VS en Engeland benaderen hem voor advies en procesvertegenwoordiging in complexe geschillen.

Martijn heeft veel ervaring met collectieve acties en massaschadezaken voor eisers en gedaagden, waaronder Actuaris/Stichting Polishouders Vie d’Or (faillissement van een verzekeraar), New South Wales Government /James Hardie (totstandkoming asbest compensatiefonds) en Clara Wichmann / Staat der Nederlanden (de SGP-zaak).

Aanbevelingen

Martijn van Maanen regularly acts for claimants on class actions, including cartel damages claims. Appreciative clients describe him as “smart and pragmatic,” adding that he has “good insight into what it takes for a claimant’s case to succeed.” Van Maanen also advises on bankruptcy cases. – Chambers Global & Europe 2020

Clients describe him as a “formidable advocate who provides sensible, pragmatic advice based on a wealth of experience.”.Chambers Global & Europe 2019

Nevenactiviteiten

Docent bij Grotius, Kluwer, SDU-Vermande en Insolad op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid
Gastdocent aan Stanford Law School in mei 2012 inzake European litigation developments
Spreker bij internationale symposia over massaschade en kartelschade

Nieuws en publicaties

Hof Amsterdam verwerpt appel luchtvaartmaatschappijen inzake cessies

Al meer dan tien jaar hanteert BarentsKrans het cessiemodel bij het voeren van procedures tegen partijen die het Europese mededingingsrecht hebben geschonden. De benadeelde partijen verkopen en cederen hun vorderingen tot schadevergoeding aan een BV (de cessionaris), die als enige eiseres optreedt in de procedure. Wordt schadevergoeding verkregen, dan wordt verreweg het grootste deel doorbetaald
Lees verder ›
Meer van deze specialist