In ons universum is het nooit stil.

Marjolein van Rest
Nieuws en publicaties

Beëindigen enquêteprocedure Ondernemingskamer: hoe zit het ook alweer?

De enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer is een bijzondere procedure. Als de Ondernemingskamer daartoe aanleiding ziet, kan zij vergaand ingrijpen door bestuurders/commissarissen te schorsen, nieuwe bestuurders/commissarissen te benoemen, aandelen ten titel van beheer over te dragen et cetera. De Ondernemingskamer heeft daarin veel vrijheid: zodra door een daartoe bevoegde partij verzocht is om onmiddellijke voorzieningen te
Lees verder ›

Het conceptverslag van onderzoeker bij Ondernemingskamer: opletten geblazen

Op 1 februari 2021 heeft  de voorzitter van de Ondernemingskamer een interessante beschikking gewezen.[1] De voorzitter maakt duidelijk binnen welke kaders partijen commentaar mogen leveren op een conceptverslag van de door de Ondernemingskamer aangestelde onderzoeker(s). Hoe werkt dat nu? De Ondernemingskamer kan in enquêteprocedures een onderzoeker aanwijzen die een onderzoek dient te verrichten. In dit
Lees verder ›

KEI: een stapje naar voren, een stapje terug

Vanaf 1 oktober 2019 wordt de wetgeving ingetrokken die bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland verplicht tot digitaal procederen. Nieuwe zaken moeten vanaf dan weer zoals vanouds op papier worden gestart. Op deze datum worden ook procesvernieuwingen voor alle rechtbanken doorgevoerd: zo zal de rechter meer ruimte krijgen om de regie te voeren in het begin van de procedure.
Lees verder ›

Modernisering personenvennootschappen: gaat het nu echt gebeuren?

21 februari 2019 is het concept-wetsvoorstel voor een nieuwe regeling van personenvennootschappen (de vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap) op internetconsulatie.nl gepubliceerd. Personenvennootschappen worden vaak gebruikt in het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en dienstverlening (artsen, advocaten en notarissen). Op 1 januari 2019 telde Nederland volgens cijfers van de Kamer van Koophandel circa
Lees verder ›

Wetsvoorstel herziening van het beslag- en executie­recht: praktisch werkbaar?!

Uit het regeerakkoord 2017 – 2021 vloeit het plan voort te zorgen voor meer eenvoud, flexibiliteit en effectiviteit bij zowel de gerechtelijke geschiloplossing als het beslag- en executierecht. Op 7 juni van dit jaar is de internetconsultatie geopend voor het wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht. Op 20 juli 2018 is de consultatie gesloten. De reacties
Lees verder ›