Marjolein van Rest

T: +31 70 376 06 75
M: + 316 46 11 04 52
E: marjolein.vanrest@barentskrans.nl
Bekijk Marjolein van Rest op Linkedin

Marjolein werkt sinds april 2012 als advocaat bij BarentsKrans. Zij houdt zich bezig met het voorkomen en oplossen van nationale en internationale geschillen binnen en tussen bedrijven en/of samenwerkingsverbanden (corporate and commercial litigation). Dit omvat zowel geschillen binnen de vennootschap (strubbelingen tussen aandeelhouders/bestuurders) als bestuurdersaansprakelijkheid, overname- en handelsgeschillen. Marjolein is een echte processpecialist: zij heeft ruime ervaring met procederen bij de Ondernemingskamer en in kort geding. Haar werkwijze kenmerkt zich door telkens weer samen met haar cliënten een heldere en pragmatische (proces)strategie uit te zetten.

Nevenactiviteiten

  • National Representative voor Nederland van de International Association of Young Lawyers (AIJA), lid van de Litigation Commission
  • Lid Ars Aequi Boekenraad, privaatrecht
  • Lid van de Vereniging Corporate Litigation
  • Lid van NAI Jong Oranje (Nederlands Arbitrage Instituut)
  • Lid van de Jonge Nederlandse Juristen Vereniging
  • Co-auteur van Sdu commentaar Burgerlijk Procesrecht

Opleiding

  • Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige, Juridisch PAO Leiden (2021)
  • Grotius Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, cum laude (2016)
  • Duale Master Onderneming en Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2011)
  • Master Internationaal en Europees Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2010)

Recent van deze specialist

Beëindigen enquêteprocedure Ondernemingskamer: hoe zit het ook alweer?

De enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer is een bijzondere procedure. Als de Ondernemingskamer daartoe aanleiding ziet, kan zij vergaand ingrijpen door bestuurders/commissarissen te schorsen, nieuwe bestuurders/commissarissen te benoemen, aandelen ten titel van beheer over te dragen et cetera. De Ondernemingskamer heeft daarin veel vrijheid: zodra door een daartoe bevoegde partij verzocht is om onmiddellijke voorzieningen te
Lees verder ›

Het conceptverslag van onderzoeker bij Ondernemingskamer: opletten geblazen

Op 1 februari 2021 heeft  de voorzitter van de Ondernemingskamer een interessante beschikking gewezen.[1] De voorzitter maakt duidelijk binnen welke kaders partijen commentaar mogen leveren op een conceptverslag van de door de Ondernemingskamer aangestelde onderzoeker(s). Hoe werkt dat nu? De Ondernemingskamer kan in enquêteprocedures een onderzoeker aanwijzen die een onderzoek dient te verrichten. In dit
Lees verder ›
Meer van deze specialist