Marjolein van Rest

T: +31 70 376 06 75
M: + 316 46 11 04 52
E: marjolein.vanrest@barentskrans.nl
Bekijk Marjolein van Rest op Linkedin

Marjolein werkt sinds april 2012 als advocaat bij BarentsKrans. Zij houdt zich bezig met het voorkomen en oplossen van nationale en internationale geschillen binnen en tussen bedrijven en/of samenwerkingsverbanden (corporate and commercial litigation). Dit omvat zowel geschillen binnen de vennootschap (strubbelingen tussen aandeelhouders/bestuurders) als bestuurdersaansprakelijkheid, overname- en handelsgeschillen. Marjolein is een echte processpecialist: zij heeft ruime ervaring met procederen bij de Ondernemingskamer en in kort geding. Haar werkwijze kenmerkt zich door telkens weer samen met haar cliënten een heldere en pragmatische (proces)strategie uit te zetten.

Nevenactiviteiten

Lid Ars Aequi Boekenraad, privaatrecht
Lid van de Vereniging Corporate Litigation
Lid van de International Association of Young Lawyers (AIJA), Litigation Commission
Lid van NAI Jong Oranje (Nederlands Arbitrage Instituut)
Lid van de Jonge Nederlandse Juristen Vereniging

Opleiding

Grotius Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, cum laude (2016)
Duale Master Onderneming en Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2011)
Master Internationaal en Europees Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2010)

Nieuws en publicaties

KEI: een stapje naar voren, een stapje terug

Vanaf 1 oktober 2019 wordt de wetgeving ingetrokken die bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland verplicht tot digitaal procederen. Nieuwe zaken moeten vanaf dan weer zoals vanouds op papier worden gestart. Op deze datum worden ook procesvernieuwingen voor alle rechtbanken doorgevoerd: zo zal de rechter meer ruimte krijgen om de regie te voeren in het begin van de procedure.
Lees verder ›

Modernisering personenvennootschappen: gaat het nu echt gebeuren?

21 februari 2019 is het concept-wetsvoorstel voor een nieuwe regeling van personenvennootschappen (de vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap) op internetconsulatie.nl gepubliceerd. Personenvennootschappen worden vaak gebruikt in het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en dienstverlening (artsen, advocaten en notarissen). Op 1 januari 2019 telde Nederland volgens cijfers van de Kamer van Koophandel circa
Lees verder ›

Wetsvoorstel herziening van het beslag- en executie­recht: praktisch werkbaar?!

Uit het regeerakkoord 2017 – 2021 vloeit het plan voort te zorgen voor meer eenvoud, flexibiliteit en effectiviteit bij zowel de gerechtelijke geschiloplossing als het beslag- en executierecht. Op 7 juni van dit jaar is de internetconsultatie geopend voor het wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht. Op 20 juli 2018 is de consultatie gesloten. De reacties
Lees verder ›
Meer van deze specialist