Maartje van der Beek

T: +31 70 376 07 74
M: + 31 6 282 172 13
E: maartje.vanderbeek@barentskrans.nl
Bekijk Maartje van der Beek op Linkedin

Maartje is sinds 2011 werkzaam als advocaat en vanaf 2021 verbonden aan BarentsKrans. Zij is gespecialiseerd in het financieel recht in de breedste zin. Zij adviseert en procedeert over diverse onderwerpen binnen het financieel recht waaronder het verkrijgen of behouden van een zakelijke betaalrekening, rentederivaten, factoring, het vestigen of (voorkomen van) het uitwinnen van zekerheden en betaaldiensten. In 2017 heeft Maartje de Grotius specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden cum laude gehaald.

Daarnaast is Maartje redacteur van Kluwer Rechtspraak Financieel Recht en van Sdu’s Financial Law huB. Door deze nevenfuncties is Maartje altijd op de hoogte van de meest recente jurisprudentie en wetswijzigingen. Ook publiceert Maartje regelmatig, onder andere in de JOR. Daarnaast geeft zij graag les waaronder postacademisch voor het CPO.

Nevenactiviteiten

 • Redacteur Kluwer Rechtspraak Financieel Recht
 • Redacteur Sdu Financial Law huB
 • Docent bij het CPO en Sdu
 • Auteur Kluwer Rechtspraak Financieel Recht
 • Lid van de Vereniging voor Financieel Recht

Werkervaring

 • BAIS Legal B.V. (2017-2021)
 • GLG Litigation B.V. (2016-2017)
 • Hekkelman advocaten N.V. (2011-2016)

Opleiding

 • Grotius specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden (cum laude) (2017)
 • Specialisatieopleiding Insolventierecht voor curatoren (2015)
 • Universiteit Utrecht, Nederlands Privaatrecht (2011)

Recent van deze specialist

Niet altijd contractsvrijheid bij zakelijke betaalrekening

Banken weigeren regelmatig een betaalrekening aan een onderneming te verstrekken. Uit angst voor hoge boetes vanwege het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals bijvoorbeeld de boete van € 775 miljoen van ING Bank[1], bedienen banken klanten waaraan integriteits- of reputatierisico’s kleven het liefst helemaal niet. De-risken
Lees verder ›

Bancaire zorgplicht versus contractsvrijheid

In het Maandblad voor Vermogensrecht publiceren Maartje van der Beek en Hugo Kolstee het artikel ‘Bancaire zorgplicht versus contractsvrijheid’. De Hoge Raad oordeelt dat banken, op grond van de zorgplicht tegenover derden, onder omstandigheden een betaalrekening aan ondernemingen moeten verstrekken. Afgevraagd wordt of dit past binnen het terughoudende karakter van voornoemde zorgplicht, en of ondernemingen
Lees verder ›