Lotte van der Leij

T: +31 70 376 07 81
E: lotte.vanderleij@barentskrans.nl
Bekijk Lotte van der Leij op Linkedin

Lotte staat cliënten bij in nationale en internationale geschillen over commerciële contracten, zoals koop- en dienstverleningscontracten en duurovereenkomsten. In dat kader procedeert Lotte bij de Nederlandse overheidsrechter en in arbitrageprocedures. Vaak betreft het contracten en geschillen met technische en/of sectorspecifieke aspecten. Zo adviseerde en procedeerde Lotte onder meer in geschillen over M&A-transacties en rondom faillissementsprocedures en over contracten in de olie- en gassector, over vastgoed en in het onderwijs. Lotte is gespecialiseerd in het contractenrecht, procesrecht en arbitragerecht.

Lotte is sinds augustus 2019 advocaat bij BarentsKrans. Hiervoor was zij advocaat bij NautaDutilh in het internationale arbitrageteam en bij Loyens & Loeff op de sectie Litigation & Risk Management.

Nevenactiviteiten

Voorzitter van legal LGBT netwerk Stichting FORWARD

Werkervaring

Loyens & Loeff, advocaat litigation & risk management (2016-2019)
NautaDutilh, advocaat internationale arbitrage (2013-2016)

Opleiding

Grotius Academie, Nationaal en internationaal contracteren (cum laude) (2019)
Universiteit Leiden, Master Ondernemingsrecht (cum laude) (2013)