Liz van Ringelestijn

T: +31 70 376 07 64
M: +31 6 21 87 66 85
E: liz.vanringelestijn@barentskrans.nl
Bekijk Liz van Ringelestijn op Linkedin

Liz studeerde Civiel recht, Straf-en strafprocesrecht en Public International Law aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie heeft Liz stage gelopen in de advocatuur en deelgenomen aan verschillende law clinics en onderzoeksprojecten. Tevens rondde zij een postgraduate exchange af aan de University of Sydney.

Sinds juli 2021 is Liz werkzaam bij BarentsKrans, waar zij deel uitmaakt van de praktijkgroep cassatie.

Werkervaring

  • BarentsKrans, student-stagiaire (2020)
  • Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, student-stagiaire (2019)

Opleiding

  • Universiteit Leiden, master Public International Law (cum laude) (2020-2021)
  • University of Sydney, postgraduate exchange (2019)
  • Universiteit Leiden, master Civiel recht (cum laude) (2017-2019)
  • Universiteit Leiden, master Straf- en strafprocesrecht (cum laude) (2016-2018)
  • Universiteit Leiden, bachelor Rechtsgeleerdheid (cum laude) (2013-2016)

 

Recent van deze specialist

HR 9 september 2022: redelijke kosten ter vaststelling van schade komen dwingendrechtelijk ten laste van de verzekeraar

In zijn recente arrest van 9 september 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1174) oordeelt de Hoge Raad dat de door/ten behoeve van een verzekerde consument gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van schade dwingendrechtelijk ten laste van de verzekeraar komen. Het geschil Aan het arrest liggen de volgende feiten ten grondslag. Eiser is in 2015 betrokken geraakt bij een verkeersongeval,
Lees verder ›

Ambtshalve toepassing van internationaal privaatrecht en buitenlands recht in hoger beroep | Procederen in hoger beroep

Het appelprocesrecht kent verschillende valkuilen die de kansen op een succesvol hoger beroep en daaropvolgend cassatieberoep verkleinen. Kennis daarvan is dus van groot belang. In deze blogreeks ‘procederen in hoger beroep’ belichten onze cassatieadvocaten steeds vanuit praktisch perspectief een aspect van een belangrijk appelprocesrechtelijk leerstuk. Dit keer: de ambtshalve toepassing van internationaal privaatrecht en buitenlands
Lees verder ›