Liz van Ringelestijn

T: +31 70 376 07 64
M: +31 6 21 87 66 85
E: liz.vanringelestijn@barentskrans.nl
Bekijk Liz van Ringelestijn op Linkedin

Liz studeerde Civiel recht, Straf-en strafprocesrecht en Public International Law aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie heeft Liz stage gelopen in de advocatuur en deelgenomen aan verschillende law clinics en onderzoeksprojecten. Tevens rondde zij een postgraduate exchange af aan de University of Sydney.

Sinds juli 2021 is Liz werkzaam bij BarentsKrans, waar zij deel uitmaakt van de praktijkgroep cassatie.

Werkervaring

  • BarentsKrans, student-stagiaire (2020)
  • Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, student-stagiaire (2019)

Opleiding

  • Universiteit Leiden, master Public International Law (cum laude) (2020-2021)
  • University of Sydney, postgraduate exchange (2019)
  • Universiteit Leiden, master Civiel recht (cum laude) (2017-2019)
  • Universiteit Leiden, master Straf- en strafprocesrecht (cum laude) (2016-2018)
  • Universiteit Leiden, bachelor Rechtsgeleerdheid (cum laude) (2013-2016)

 

Recent van deze specialist

De tweeconclusieregel | Procederen in hoger beroep

Het appelprocesrecht kent verschillende valkuilen die de kansen op een succesvol hoger beroep en daaropvolgend cassatieberoep verkleinen. Kennis daarvan is dus van groot belang. In deze blogreeks ‘procederen in hoger beroep’ belichten onze cassatieadvocaten steeds vanuit praktisch perspectief een aspect van een belangrijk appelprocesrechtelijk leerstuk. Dit keer: de tweeconclusieregel. De tweeconclusieregel De tweeconclusieregel (art. 347
Lees verder ›

Ken uw klassiekers | Beukers/Dorenbos (Tandarts): Een matiging van het relativiteitsvereiste

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In de klassieker ‘Beukers/Dorenbos’ (HR 17 januari 1958, ECLI:NL:HR:1958:AG2051) formuleerde de Hoge Raad een correctie op de relativiteitsleer. De correctie Langemeijer Het relativiteitsvereiste (artikel 6:163 BW) beperkt de schadevergoedingsplicht tot situaties waarin de geschonden norm ertoe strekt de benadeelde te beschermen
Lees verder ›