Karlijn de Groes

T: +31 70 376 06 30
M: +31 6 46 11 04 73
E: karlijn.degroes@barentskrans.nl
Bekijk Karlijn de Groes op Linkedin

Karlijn is advocaat bij de praktijkgroep EU & Mededinging. Zij houdt zich bezig met het nationale en Europese mededingingsrecht, aanbestedingsrecht en staatssteunrecht.

Karlijn staat marktpartijen bij die inschrijven of hebben ingeschreven op aanbestedingen. Voorafgaand aan een aanbesteding adviseert zij inschrijvers bij het opstellen van de bieding. Daarnaast staat zij ondernemingen bij in procedures naar aanleiding van aanbestedingen.

Binnen het mededingingsrecht heeft Karlijn ervaring in het bijstaan en begeleiden van ondernemingen in geval van handhaving en toezicht door de ACM. Ook heeft zij ervaring met advisering over concentraties en andere samenwerkingsovereenkomsten.

Voordat Karlijn in de advocatuur begon, heeft zij werkervaring opgedaan bij het Directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie.

Nevenactiviteiten

  • Lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht (VvM)
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)

Werkervaring

  • La Gro Geelkerken Advocaten, advocaat aanbestedingsrecht, mededingingsrecht en staatssteunrecht (2016-2019)
  • Europese Commissie, DG Competition, trainee staatssteun (2016)

Opleiding

  • Universiteit Leiden, master European Law (2016)
  • l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), uitwisselingsprogramma (2013)

Recent van deze specialist

Aanbestedende zorgverzekeraars: gebonden aan aanbestedingsrechtelijke beginselen?

Zorgverzekeraars zijn geen publiekrechtelijke instellingen. Dat betekent dat zij zich in principe niet hoeven te houden aan de regels uit de Aanbestedingswet bij de inkoop van zorg. In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland heeft de rechter echter geoordeeld dat zorgverzekeraars het transparantiebeginsel niet zomaar kunnen uitsluiten.   Private aanbestedingen: vrijwillig of per ongeluk
Lees verder ›

Maatregelenpakket voor betere rechtsbescherming bij aanbesteden

Afgelopen vrijdag heeft staatssecretaris Mona Keijzer de Tweede Kamer twee brieven gestuurd waarin zij een voorstel doet voor het verbeteren van de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbestedingen. Het betreft een uitgebreid pakket aan maatregelen dat ervoor moet zorgen dat inschrijvers makkelijker en effectiever kunnen klagen over aanbestedingsprocedures. Ook de Gids Proportionaliteit wordt aangepast: te strenge
Lees verder ›