Joris Bax

T: +31 70 376 07 48
M: +31 6 52 65 16 58
E: joris.bax@barentskrans.nl
Bekijk Joris Bax op Linkedin

Joris is als advocaat gespecialiseerd in zowel het aanbestedingsrecht als het civiele bouwrecht. Op aanbestedingsrechtelijk gebied adviseert en begeleidt hij cliënten bij het doorlopen van aanbestedingsprocedures. Zaken als het stellen van de juiste vragen, het voorkomen van fouten in inschrijvingen en de opportuniteit van een kort geding inzake de gunningsbeslissing komen daarbij aan de orde. Joris heeft ruime ervaring met gerechtelijke procedures (kort gedingen) over aanbestedingsprocedures voor zowel inschrijvers als aanbestedende diensten bij de civiele overheidsrechter. Zijn praktijk betreft het aanbestedingsrecht in de breedste zin van het woord, maar Joris heeft bijzondere ervaring met aanbestedingen van opdrachten in de bouw en de ICT.

In bouwrechtelijke zaken is Joris gespecialiseerd in alle soorten (aannemings)overeenkomsten zoals de klassieke aannemingsovereenkomst met toepassing van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de bouw (UAV), het geïntegreerde contract met toepassing van de UAV-GC 2005, maar ook overeenkomsten tussen opdrachtgever en adviseur. Hij adviseert onder andere over de inhoud van aannemingsovereenkomsten en over de uitvoering van die overeenkomst tijdens de realisatie van het werk. Veelvoorkomende onderwerpen daarbij zijn wijzigingen van het werk, meer- en minderwerk en overschrijding van de bouwtijd. Joris heeft op bouwrechtelijk gebied herhaaldelijk geprocedeerd bij de overheidsrechter en de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Door zijn ervaring in het aanbestedingsrecht en het bouwrecht is Joris bovendien in staat om op het snijvlak van beide rechtsgebieden te adviseren en te procederen, om zo het beste resultaat voor zijn cliënten te behalen. Voordat Joris bij BarentsKrans kwam, was hij werkzaam als aanbestedings- en bouwrechtadvocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen.

Nevenactiviteiten

Vaste annotator bij het Tijdschrift voor Bouwrecht op de gebieden aanbestedingsrecht en aanneming van werk

Opleiding

Grotius Nederlands en Europees aanbestedingsrecht (2016), cum laude
Master International Business Law, Universiteit van Tilburg (2009)

Werkervaring

Aanbestedings- en bouwrechtadvocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen (2010 – 2017)

Nieuws en publicaties

Fundamenteel aanbestedingsbezwaar – kort geding vóór indienen inschrijving

De klacht dat een bijzondere aanbestedingsprocedure onrechtmatig wordt gevolgd, moet vóór het indienen van een inschrijving aan de voorzieningenrechter worden voorgelegd. Door dat pas na de voorlopige gunning te doen, verwerkt een inschrijver volgens de Voorzieningenrechter Midden-Nederland zijn rechten (ECLI:NL:RBMNE:2018:3625). Bezwaar tegen aanbestedingsprocedure Verschillende gemeenten zijn in maart 2018 een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor leerlingenvervoer
Lees verder ›

Verlate definitieve gunning geen grond voor meerwerk

Een aannemer heeft in beginsel geen recht op verrekening van meerwerk als de geplande startdatum verschuift door een verlate definitieve gunning van de opdracht. Volgens de Rechtbank Zeeland-West-Brabant is de definitieve gunning afhankelijk van onzekere omstandigheden, waardoor geen sprake is van een vaste datum voor het sluiten van de aannemingsovereenkomst (ECLI:NL:RBZWB:2018:1797). Bouw van een MFC
Lees verder ›
Meer van deze specialist

Gerelateerde evenementen

Actualiteiten gebiedsontwikkeling

Met het aantrekken van de economie, neemt ook het aantal gebiedsontwikkelingsprojecten toe. Geschikte bouwgrond wordt steeds schaarser en daarom moet er meer binnenstedelijk worden ontwikkeld. Deze schaarste leidt ook tot meer concurrentiedruk en daarmee tot complexere onderhandelingen tussen de betrokken partijen. Tijdens het seminar ‘actualiteiten gebiedsontwikkeling’ wordt u bijgepraat over de actuele ontwikkelingen en over
Lees verder ›