Jorick Schakenbos

T: +31 70 376 06 71
M: +31 6 15 34 61 75
E: jorick.schakenbos@barentskrans.nl
Bekijk Jorick Schakenbos op Linkedin

Jorick is sinds 2017 werkzaam bij BarentsKrans. Hij adviseert en procedeert over een breed scala aan ondernemingsrechtelijke en commerciële onderwerpen. Daarnaast adviseert hij cliënten over financieelrechtelijke vraagstukken (Wet op het financieel toezicht).

Jorick rondde in 2017 zijn master Nederlands recht af aan de Universiteit Maastricht, met als specialisatie handels- en ondernemingsrecht. Gedurende zijn studie liep hij stage bij diverse advocatenkantoren en was hij student-assistent bij The Maastricht Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies.

Werkervaring

  • Van Doorne, Juridisch assistent op de sectie Bank- en effectenrecht (2017)
  • Universiteit Maastricht, student-assistent bij The Maastricht Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies (2015-2016)

Opleiding

  • Universiteit Maastricht, Master Nederlands Recht (Handels- en Ondernemingsrecht) (2017)
  • Universiteit Maastricht, Bachelor Rechtsgeleerdheid (2015)

Recent van deze specialist

Turboliquidatie en de lastige positie van de schuldeisers

In deze blog wordt ingegaan op de positie van de schuldeisers van een door turboliquidatie beëindigde rechtspersoon. Die positie kenmerkt zich door een onwenselijke informatieachterstand. Het Voorontwerp ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ dat afgelopen jaar door de minister van Rechtsbescherming ter consultatie is voorgelegd beoogt daarin verandering te brengen. Wat is turboliquidatie? Wanneer een rechtspersoon wordt
Lees verder ›

Handhaving door de AFM en DNB: hoe zat het ook alweer?

Op 2 november 2020 is het geactualiseerde handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële markten (“AFM”) en De Nederlandsche Bank (“DNB”) (de “toezichthouders”) gepubliceerd in de Staatscourant. De belangrijkste wijzigingen in het geactualiseerde handhavingsbeleid zijn: uitbreiding van het beschreven reguliere toezicht, waaronder de samenhang met Europees toezicht; een duidelijker onderscheid tussen de uitgangspunten van de twee betrokken
Lees verder ›
Meer van deze specialist