Joost Luiten

T: +31 70 376 06 16
E: joost.luiten@barentskrans.nl
Bekijk Joost Luiten op Linkedin

Joost werkt sinds 2015 bij BarentsKrans en is verbonden aan zowel de cassatiepraktijk als de arbeidsrechtpraktijk. Hij houdt zich onder andere bezig met het adviseren over, en het voeren van civiele procedures voor de Hoge Raad, onder meer op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en arbeidsrecht. Daarnaast adviseert en procedeert hij over arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals ontslag en reorganisatie, werknemersconcurrentie en collectief arbeidsrecht.

Joost voltooide naast zijn master Civiel Recht ook een master Politieke Geschiedenis en Wetenschapsfilosofie (beide cum laude).

Nevenactiviteiten

Voorzitter raad van toezicht Stichting de Haagse Wetswinkel

Opleiding

Master Civiel Recht, Universiteit Leiden (cum laude) (2015)
Research Master Politieke Geschiedenis en Wetenschapsfilosofie, Universiteit Leiden/Boston College (cum laude) (2010)

Nieuws en publicaties

Vof opgezegd of niet? Uitleg verklaring in het licht van de omstandigheden.

‘Ja ik wil’, ‘verkocht!’ of ‘ik neem ontslag’, het zijn voorbeelden van verklaringen waarmee een bepaald rechtsgevolg kan zijn beoogd, oftewel rechtshandelingen. Of een verklaring daadwerkelijk gericht is op een rechtsgevolg en welk rechtsgevolg dat is, moet altijd worden bepaald aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Dit werd opnieuw benadrukt door de
Lees verder ›

Vrijwillig elektronisch patiëntendossier aanvaardbaar?

Op 1 december jl. wees de Hoge Raad een interessant arrest over de verwerking van medische persoonsgegevens (ECLI:NL:HR:2017:3053). Daarin stond de vraag centraal of een private doorstart van het elektronisch patiëntendossier, ‘de zorginfrastructuur’, aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van het medisch beroepsgeheim en de privacy van patiënten. Elektronisch patiëntendossier wordt private zorginfrastructuur In 2011 strandde
Lees verder ›
Meer van deze specialist