In ons universum is het nooit stil.

Joost Fanoy
Nieuws en publicaties

NRC: het kartel is beboet, nu kan het grote claimen beginnen

NRC Next bericht over de eerste rechtszaak die is aangespannen namen meerdere transportondernemers tegen truckfabrikanten. De ondernemers willen geld terug dat ze menen te hebben verloren aan het kartel dat vrachtwagenfabrikanten veertien jaar lang vormden. In het artikel worden Martijn van Maanen en Joost Fanoy geciteerd. Procesfinancier Claims Funding Europe en BarentsKrans bereiden een schadevergoedingsactie
Lees verder ›

Reactie internetconsultatie duurzaamheid en mededinging LTO Nederland & BarentsKrans

In deze reactie gaat Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland in op de herziening van de beleidsregel inzake de toepassing door de Autoriteit Consument en Markt van artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet bij mededingingsbeperkende afspraken die zijn gemaakt ten behoeve van duurzaamheid. Deze reactie is tot stand gekomen in samenwerking met advocaat  Joost Fanoy
Lees verder ›

Verbod op beste prijsgaranties

Onder druk van verschillende Europese Mededingingsautoriteiten heeft Booking.com toegezegd om zijn contracten met hotels en reisaanbieders aan te passen: er mogen geen ‘beste prijsgaranties’  meer in staan. Ook buiten de reisbranche kan het verbod op deze zogenaamde Most Favoured Nation-clausules gevolgen hebben voor de afspraken die bijvoorbeeld in distributie- of agentuurovereenkomsten worden gemaakt. Veel boekingssites
Lees verder ›

Is een niet-concurrentiebeding toegestaan in een distributieovereenkomst?

Ja, een niet-concurrentiebeding is mededingingsrechtelijk toegestaan, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Allereerst mogen zowel de distributeur als de leverancier niet beschikken over een marktaandeel van meer dan 30% op respectievelijk de inkoop- en verkoopmarkt ten aanzien van de producten. Daarnaast mag de duur van het niet-concurrentiebeding niet langer zijn dan vijf jaar en
Lees verder ›