Jesse Zijlma

T: +31 70 376 06 26
M: +31 6 46 11 04 48
E: jesse.zijlma@barentskrans.nl
Bekijk Jesse Zijlma op Linkedin

Sinds 2004 is Jesse actief als advocaat binnen de brede vastgoedpraktijk. Daarbij treedt hij met name op voor woningcorporaties, commerciële verhuurders en ESCo’s rond de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed en lang niet alleen pas als er sprake is van geschillen. Dat betekent dat Jesse zeer goed thuis is in de problematiek van huur- en servicekosten, aankoop en dispositie van portefeuilles, het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en prestatiecontracten. Een speciale expertise heeft Jesse op het terrein van de juridische structurering (voor bijvoorbeeld eigendomsvraagstukken en zekerheden) rond duurzame energieprojecten zoals de aanleg en exploitatie van warmtenetten en bodemenergiesystemen zoals WKO’s en de toepassing van zonnestroomsystemen rond gebouwd vastgoed.

Jesse geeft geregeld cursussen over juridische aspecten van duurzame energie. Bijvoorbeeld over de Warmtewet en over Esco’s en (energie)prestatiecontracten. Dit doet hij onder meer in samenwerking met het Instituut voor Vastgoed en Duurzaamheid, maar ook inhouse.

Aanbevelingen

“Jesse Zijlma is a trusted advisor who has in-depth knowledge of our business and has the ability to keep complex matters simple. He is very responsive and pleasant to work with.”Legal 500, 2021

Nevenactiviteiten

  • Docent bij Instituut voor Vastgoed en Duurzaamheid (VVD) over juridische aspecten van duurzame energie en het beheren van VvE’s
  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
  • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
  • Lid van de Vastgoedsociëteit Haaglanden (VS Haaglanden)
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER)
  • Lid van het Nederlands Vastgoedexploitatie Platform (NeVaP)

Recent van deze specialist

BarentsKrans treedt op als adviseur van Ecorus bij oprichting Joint Venture

BarentsKrans heeft, onder leiding van Rhamsey Croes, de zonne-energiespecialist Ecorus geadviseerd in het kader van de oprichting van een Joint Venture met het Belgische Patronale Solar. Hiermee is een nieuw fonds opgericht: het Nationaal Zonne-energie Fonds (NZF), dat dient als toekomstig investeringsvehicle voor zonne-energieprojecten in Nederland. ‘Met de bundeling van meer dan 20 jaar ervaring in het
Lees verder ›
Meer van deze specialist