Jeremy de Vreede

T: +31 70 376 07 38
E: jeremy.devreede@barentskrans.nl
Bekijk Jeremy de Vreede op Linkedin

Jeremy heeft zowel de master Notarieel recht (2018) als de master Nederlands belastingrecht (2017) afgerond. Na zijn studentstage bij BarentsKrans is Jeremy sinds mei 2018 in dienst getreden als kandidaat-notaris bij de sectie Vastgoed. Daar werkt hij voor diverse particulieren, beleggers, vastgoedfondsen en projectontwikkelaars. De werkzaamheden betreffen voornamelijk het opstellen van koopakten, leveringen, financieringen en het vestigen van beperkte rechten bij de aan- en verkoop van (commercieel) vastgoed.

Mede door zijn ervaring als vrijwillig juridisch adviseur bij de Haagse Wetswinkel is Jeremy in staat om de wensen en verlangens van een cliënt om te zetten in concrete, juridische stappen. Als kandidaat-notaris neemt hij het initiatief om partijen te wijzen op de gevolgen van het doen en/of (na)laten van de (rechts)handelingen. Hierbij hecht hij aan iedere cliënt evenveel waarde. Jeremy: “Een zaak is succesvol als de cliënt goed is geïnformeerd over de te nemen stappen.”

Nevenactiviteiten

Lidmaatschap Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Werkervaring

De Haagse Wetswinkel, vrijwillig juridisch adviseur (2015 – 2016)

Opleiding

Universiteit Leiden, Master Notarieel recht (2018)
Universiteit van Amsterdam, Master Nederlands belastingrecht (Fiscaal recht) (2017)

Nieuws en publicaties

Vastgoed alert: financierings­voorbehoud, één afwijzing voldoende?

Recent oordeelde de rechtbank Overijssel in een kortgeding­procedure over een beroep van een koper op het zogenaamde financieringsvoorbehoud uit het ‘nieuwe’ NVM-koopovereenkomstmodel. Dit voorbehoud houdt in dat de koop kan worden ontbonden, indien de koper geen bindend aanbod tot een hypothecaire geldlening van een erkende bankinstelling heeft verkregen. Oftewel: de koper krijgt geen hypotheek. De
Lees verder ›

Vastgoed alert: koop van een woning via WhatsApp?

Voor de koop van een woning door een particulier is een schriftelijke koopovereenkomst nodig. Maar kan een WhatsApp-bericht ook dienen als een geldige schriftelijke overeenkomst? Die vraag speelde onlangs bij de rechtbank Breda (ECLI:NL:HR:2011:BU7412). Tussen de potentiële koper en verkoper was mondelinge overeenstemming bereikt over de koop. Vervolgens werkten de partijen de bereikte overeenstemming schriftelijk
Lees verder ›
Meer van deze specialist