Jeremy de Vreede

T: +31 70 376 07 38
E: jeremy.devreede@barentskrans.nl
Bekijk Jeremy de Vreede op Linkedin

Jeremy heeft zowel de master Notarieel recht (2018) als de master Nederlands belastingrecht (2017) afgerond. Na zijn studentstage bij BarentsKrans is Jeremy sinds mei 2018 in dienst getreden als kandidaat-notaris bij de sectie Vastgoed. Daar werkt hij voor diverse particulieren, beleggers, vastgoedfondsen en projectontwikkelaars. De werkzaamheden betreffen voornamelijk het opstellen van koopakten, leveringen, financieringen en het vestigen van beperkte rechten bij de aan- en verkoop van (commercieel) vastgoed.

Mede door zijn ervaring als vrijwillig juridisch adviseur bij de Haagse Wetswinkel is Jeremy in staat om de wensen en verlangens van een cliënt om te zetten in concrete, juridische stappen. Als kandidaat-notaris neemt hij het initiatief om partijen te wijzen op de gevolgen van het doen en/of (na)laten van de (rechts)handelingen. Hierbij hecht hij aan iedere cliënt evenveel waarde. Jeremy: “Een zaak is succesvol als de cliënt goed is geïnformeerd over de te nemen stappen.”

Nevenactiviteiten

  • Lidmaatschap Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Werkervaring

  • De Haagse Wetswinkel, vrijwillig juridisch adviseur (2015 – 2016)

Opleiding

  • Universiteit Leiden, Master Notarieel recht (2018)
  • Universiteit van Amsterdam, Master Nederlands belastingrecht (Fiscaal recht) (2017)