Jan-Paul Heering

T: +31 70 376 06 70
M: +31 6 21 20 53 88
E: janpaul.heering@barentskrans.nl
Bekijk Jan-Paul Heering op Linkedin

Jan-Paul Heering is gespecialiseerd in het voeren van civiele procedures voor de Hoge Raad en heeft brede ervaring op het gebied van civiel procesrecht, arbeidsrecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, huurrecht, bestuursrecht, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Jan-Paul adviseert advocaten en hun cliënten over de mogelijkheden en kansen van een cassatieberoep en procedeert voor de Hoge Raad over voornoemde rechtsgebieden. Daarnaast adviseert hij hen over het inrichten van procedures in appel en na cassatie en verwijzing. Jan-Paul is sinds 1995 advocaat en is sinds 2002 partner bij BarentsKrans.

Nevenactiviteiten

Bestuurslid Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten
Sinds 2010 arbiter bij het NAI (Nederlands Arbitrage Instituut)
Geeft lezingen over civiele procedures en publiceert boeken en artikelen over juridische en theologische kwesties en onderwerpen