Jan-Paul Heering

T: +31 70 376 06 70
M: +31 6 21 20 53 88
E: janpaul.heering@barentskrans.nl
Bekijk Jan-Paul Heering op Linkedin

Jan-Paul Heering is gespecialiseerd in het voeren van civiele procedures voor de Hoge Raad en heeft brede ervaring op het gebied van civiel procesrecht, arbeidsrecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, huurrecht, bestuursrecht, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Jan-Paul adviseert advocaten en hun cliënten over de mogelijkheden en kansen van een cassatieberoep en procedeert voor de Hoge Raad over voornoemde rechtsgebieden. Daarnaast adviseert hij hen over het inrichten van procedures in appel en na cassatie en verwijzing. Jan-Paul is sinds 1995 advocaat en is sinds 2002 partner bij BarentsKrans.

Nevenactiviteiten

  • Co-auteur van Sdu commentaar Burgerlijk Procesrecht
  • Bestuurslid Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten
  • Sinds 2010 arbiter bij het NAI (Nederlands Arbitrage Instituut)
  • Geeft lezingen over civiele procedures en publiceert boeken en artikelen over juridische en theologische kwesties en onderwerpen

Recent van deze specialist

Meervoudige causaliteit in het verzekeringsrecht

Onlangs heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen in een verzekeringsrechtelijke zaak, waarin een principieel punt wordt gemaakt over de causaliteitsmaatstaf in geval van meervoudige schadeoorzaken (HR 4 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:815).  De gangbare causaliteitstheorieën In de verzekeringsrechtelijke literatuur wordt volop gediscussieerd over de waarde van gangbare causaliteitstheorieën voor gevallen van meervoudige causaliteit. De vijf
Lees verder ›
Meer van deze specialist