Iris Smit

T: +31 70 376 07 65
E: iris.smit@barentskrans.nl
Bekijk Iris Smit op Linkedin

Iris maakt binnen BarentsKrans als kandidaat-notaris deel uit van de sectie Vastgoed. Daar werkt zij voor diverse beleggers, vastgoedfondsen en projectontwikkelaars. Iris specialiseert zich in de aan- en verkoop van (commercieel) vastgoed waaronder de koopakte, financiering (hypotheek- en pandrechten), levering, opstalrechten en erfdienstbaarheden.

Nevenactiviteiten

Bestuurslid Vereniging Jong Onroerend Goed Den Haag (JOH)
Lidmaatschap Vereniging van Jonge Kandidaat-Notarissen Ring ’s-Gravenhage
Lidmaatschap Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Lidmaatschap Vereniging van Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ)

Opleiding

Beroepsopleiding Notariaat (2019)
Radboud Universiteit Nijmegen, Master Notarieel recht (2016)
Radboud Universiteit Nijmegen, Master Nederlands recht (2016)

Recent van deze specialist

Meer van deze specialist