Iris Smit

T: +31 70 376 07 65
E: iris.smit@barentskrans.nl
Bekijk Iris Smit op Linkedin

Iris maakt binnen BarentsKrans als kandidaat-notaris deel uit van de sectie Vastgoed. Daar werkt zij voor diverse beleggers, vastgoedfondsen en projectontwikkelaars. Iris specialiseert zich in de aan- en verkoop van (commercieel) vastgoed waaronder de koopakte, financiering (hypotheek- en pandrechten), levering, opstalrechten en erfdienstbaarheden.

Nevenactiviteiten

  • Bestuurslid Vereniging Jong Onroerend Goed Den Haag (JOH)
  • Lidmaatschap Vereniging van Jonge Kandidaat-Notarissen Ring ’s-Gravenhage
  • Lidmaatschap Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
  • Lidmaatschap Vereniging van Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ)

Opleiding

  • Beroepsopleiding Notariaat (2019)
  • Radboud Universiteit Nijmegen, Master Notarieel recht (2016)
  • Radboud Universiteit Nijmegen, Master Nederlands recht (2016)

Recent van deze specialist

Meer van deze specialist