Iris Smit

T: +31 70 376 07 65
E: iris.smit@barentskrans.nl
Bekijk Iris Smit op Linkedin

Iris maakt binnen BarentsKrans als kandidaat-notaris deel uit van de sectie Vastgoed. Daar werkt zij voor diverse beleggers, vastgoedfondsen en projectontwikkelaars. Iris specialiseert zich in de aan- en verkoop van (commercieel) vastgoed waaronder de koopakte, financiering (hypotheek- en pandrechten), levering, opstalrechten en erfdienstbaarheden.

Nevenactiviteiten

Bestuurslid Vereniging Jong Onroerend Goed Den Haag (JOH)
Lidmaatschap Vereniging van Jonge Kandidaat-Notarissen Ring ’s-Gravenhage
Lidmaatschap Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Lidmaatschap Vereniging van Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ)

Opleiding

Beroepsopleiding Notariaat (2019)
Radboud Universiteit Nijmegen, Master Notarieel recht (2016)
Radboud Universiteit Nijmegen, Master Nederlands recht (2016)

Nieuws en publicaties

Vastgoed alert: koper beboet voor afdragen 2% in plaats van 6% overdrachtsbelasting

Voor de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken wordt een overdrachtsbelasting van 6% geheven, tenzij het gaat om de verkrijging van woningen. In dat geval geldt het tarief van 2%. Over de vraag of een pand een woning betreft bestaat veel rechtspraak. Onlangs is gebleken dat het onterecht afdragen van het tarief van 2%
Lees verder ›

BarentsKrans adviseert Gemeente Delft bij verkoop voormalig stadskantoor

Het college van Delft heeft het voormalige stadskantoor aan de Phoenixstraat 16 in Delft verkocht aan de Belgische vastgoedspeler Xior Student Housing N.V. De koper is gespecialiseerd in studentenhuisvesting in België en Nederland en zal het gebouw transformeren tot circa 100 zelfstandige units voor (inter)nationale studenten. Het gebouw aan de Phoenixstraat is beschikbaar gekomen voor
Lees verder ›
Meer van deze specialist