In ons universum is het nooit stil.

Hugo Kolstee
Nieuws en publicaties

Bewijsrecht naar Curaçaos burgerlijk procesrecht

Het bewijsrecht van het Curaçaose Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (verder het “Rv-C”) verschilt in een aantal opzichten van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (verder het “Rv-N”). Ook op het gebied van het getuigenbewijs zijn er duidelijke verschillen. Het Rv-N beperkt bijvoorbeeld de bewijskracht van partijgetuigenverklaringen: die kunnen alleen dienen als aanvullend bewijs voor door
Lees verder ›

Buitenlandse rechterlijke uitspraken in Nederland: erkenning en bewijswaarde

Een Nederlandse rechterlijke uitspraak is in Nederland een executoriale titel. Een buitenlandse rechterlijke uitspraak is dat niet. Om een buitenlandse rechterlijke uitspraak in Nederland te kunnen executeren moet – afhankelijk van waar de buitenlandse uitspraak vandaan komt –  eerst een Nederlandse procedure doorlopen worden. In die procedure kan de Nederlandse rechter de buitenlandse uitspraak gezag
Lees verder ›

WHOA: een stap dichterbij een Nederlandse ‘chapter 11 bankruptcy’

Op 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer (unaniem) voor het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’, vergaderjaar 2018–2019, nr. 35 249) gestemd. Doel van het wetsvoorstel is om het mogelijk te maken dat de rechtbank buiten faillissement of surseance van betaling een akkoord tussen een schuldenaar in financiële moeilijkheden en zijn schuldeisers en aandeelhouders goedkeurt
Lees verder ›