Hugo Boom

T: +31 70 376 06 90
M: +31 6 31 04 22 54
E: hugo.boom@barentskrans.nl

Hugo rondde in 2016 de Legal Research Master aan de Universiteit Utrecht af. Hij concentreerde zich tijdens deze tweejarige onderzoeksmaster op het privaatrecht en rechtstheorie. Sinds oktober 2016 is Hugo bij Barentskrans werkzaam op de secties vastgoed en cassatie. Hij adviseert cliënten in de vastgoedpraktijk in brede zin en voert in dat verband zowel civiel- als bestuursrechtelijke procedures. Ook adviseert en procedeert Hugo regelmatig in cassatie.

Nevenactiviteiten

Secretaris van de Vereniging Jonge Procesadvocaten
Aspirant-lid van de vereniging Civiele Cassatieadvocaten

Werkervaring

Universiteit Utrecht, student-assistent afdeling Rechtstheorie (2016)
Gerechtshof Den Haag, buitengriffier (2015-2016)
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, studerend medewerker (2014-2015)

Opleiding

Universiteit Utrecht, Legal Research Master (cum laude) (2016)
Universiteit Regensburg, Filosofie, Erasmus (2013-2014)

Nieuws en publicaties

Hugo Boom in Bb over klantvergoeding bij beëindiging agentuurovereenkomst

In 2012 introduceerde de Hoge Raad een berekeningsmethode voor de klantvergoeding, waarop de agent bij beëindiging van een agentuurovereenkomst aanspraak kan maken. Uit het recente arrest Prijsvrij/Corendon (ECLI:NL:HR:2017:935) blijkt dat de agent, voordat de rechter aan het rekenen mag slaan, eerst over een bewijsrechtelijke horde heen moet: de agent dient aannemelijk te maken dat de
Lees verder ›

De zorgplicht van de franchisegever voor verschafte prognoses aan de franchisenemer

Op 28 april verscheen een annotatie van de hand van advocaat cassatie Hugo Boom in de rubriek ‘Contractenrecht’ van vaktijdschrift ‘Bedrijfsjuridische Berichten’. In het artikel beschouwt Hugo Boom een arrest van 24 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:311, Street-One), waarin de Hoge Raad ingaat op de zorgplicht van franchisegevers bij het verschaffen van prognoses aan aspirant franchisenemers.
Lees verder ›
Meer van deze specialist

Gerelateerde evenementen