Hugo Boom

T: +31 70 376 06 90
M: +31 6 31 04 22 54
E: hugo.boom@barentskrans.nl
Bekijk Hugo Boom op Linkedin

Hugo werkt sinds 2016 bij BarentsKrans en maakt deel uit van de secties commerciële contracten en cassatie. Hij vertegenwoordigt nationale en internationale cliënten in civiele procedures, zowel in feitelijke instanties als bij de Hoge Raad. Hugo specialiseert zich in het verbintenissenrecht en procesrecht. Hugo is advocaat bij de Hoge Raad.

Daarnaast is Hugo verbonden aan de Universiteit Leiden, waar hij onderzoek doet naar rechtsverwerking en klachtplichten in het verbintenissenrecht. Hij is (mede-)bewerker van het deel uit de serie Monografieën BW over dat onderwerp.

Nevenactiviteiten

  • Co-auteur van Sdu commentaar Burgerlijk Procesrecht
  • Secretaris Vereniging Jonge Procesadvocaten
  • Lid van de Vereniging Civiele Cassatieadvocaten

Werkervaring

  • Universiteit Utrecht, student-assistent afdeling Rechtstheorie (2016)
  • Gerechtshof Den Haag, buitengriffier (2015-2016)
  • Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, studerend medewerker (2014-2015)

Opleiding

  • Universiteit Utrecht, Legal Research Master (cum laude) (2016)
  • Universiteit Regensburg, Filosofie, Erasmus (2013-2014)

Recent van deze specialist

Hoge Raad laat oordeel in stand dat gedupeerden aardbevingsschade Groningen recht hebben op vergoeding

Vandaag wees de Hoge Raad arrest in een procedure tussen 65 gedupeerden en NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij). De inzet van de procedure betrof de vraag of de gedupeerden recht hebben op schadevergoeding voor gederfd woongenot en immateriële schadevergoeding van NAM vanwege de aardbevingsschade aan hun woningen, die is veroorzaakt door de gaswinning in Groningen door
Lees verder ›

Over de rol van onrechtmatige daad bij uitleg contractuele inspanningsverplichting

In HR 5 maart 2021 (ECLI:NL:HR2021:339) staat de uitleg van een contractuele inspanningsverplichting van een gemeente centraal. Zowel het hof als de Hoge Raad betrekken bij die uitleg het juridisch kader van besluitaansprakelijkheid en concluderen dat partijen met het beding geen  verdergaande aansprakelijkheid hebben beoogd dan de aansprakelijkheid die op grond van onrechtmatige daad zou
Lees verder ›

Consistente uitleg en toepassing van klachtbedingen

Hugo Boom publiceert in het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) het artikel ‘Op weg naar een consistente uitleg en toepassing van klachtbedingen’. Over de uitleg en toepassing van contractuele klachtplichten  bestaat  in  de  rechtspraktijk  onduidelijkheid.  Dat  begint  al  bij  de  receptie  in  literatuur  van  het  enige  arrest  dat  de  Hoge  Raad  over  deze  materie 
Lees verder ›

Far Trading/Edco: over de stelplicht en bewijslast bij de klachtplicht | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In de nog jonge klassieker Far Trading/Edco (HR 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3593) formuleert de Hoge Raad een (nog altijd geldende) bewijslastregel voor een beroep op de klachtplicht (artikel 6:89 en/of 7:23 lid 1 BW). De klachtplicht De klachtplicht verplicht de
Lees verder ›
Meer van deze specialist