Hugo Boom

T: +31 70 376 06 90
M: +31 6 31 04 22 54
E: hugo.boom@barentskrans.nl

Hugo rondde in 2016 de Legal Research Master aan de Universiteit Utrecht af. Hij concentreerde zich tijdens deze tweejarige onderzoeksmaster op het privaatrecht en rechtstheorie. Sinds oktober 2016 is Hugo bij Barentskrans werkzaam op de secties vastgoed en cassatie. Hij adviseert cliënten in de vastgoedpraktijk in brede zin en voert in dat verband zowel civiel- als bestuursrechtelijke procedures. Ook adviseert en procedeert Hugo regelmatig in cassatie.

Nevenactiviteiten

Secretaris van de Vereniging Jonge Procesadvocaten
Aspirant-lid van de vereniging Civiele Cassatieadvocaten

Werkervaring

Universiteit Utrecht, student-assistent afdeling Rechtstheorie (2016)
Gerechtshof Den Haag, buitengriffier (2015-2016)
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, studerend medewerker (2014-2015)

Opleiding

Universiteit Utrecht, Legal Research Master (cum laude) (2016)
Universiteit Regensburg, Filosofie, Erasmus (2013-2014)

Nieuws en publicaties

Nieuw ‘standaardarrest’ over ontbinding van overeenkomsten

In een procedure tussen Woningstichting Eigen Haard en een huurder stelt mr. F.B. Bakels, ex-vicepresident en voormalig raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad, als kort gedingrechter prejudiciële vragen aan zijn voormalig werkgever met betrekking tot de ontbinding van overeenkomsten. Ter beantwoording van deze vragen geeft ons hoogste rechtscollege bij prejudiciële beslissing van
Lees verder ›
Meer van deze specialist

Gerelateerde evenementen