Hugo Boom

T: +31 70 376 06 90
M: +31 6 31 04 22 54
E: hugo.boom@barentskrans.nl
Bekijk Hugo Boom op Linkedin

Hugo werkt sinds 2016 bij BarentsKrans en maakt deel uit van de secties commerciële contracten en cassatie. Hij vertegenwoordigt nationale en internationale cliënten in civiele procedures, zowel in feitelijke instanties als bij de Hoge Raad. Hugo specialiseert zich in het verbintenissenrecht en procesrecht. Hugo is advocaat bij de Hoge Raad.

Daarnaast is Hugo verbonden aan de Universiteit Leiden, waar hij onderzoek doet naar rechtsverwerking en klachtplichten in het verbintenissenrecht. Hij is (mede-)bewerker van het deel uit de serie Monografieën BW over dat onderwerp.

Nevenactiviteiten

Secretaris Vereniging Jonge Procesadvocaten
Lid van de Vereniging Civiele Cassatieadvocaten

Werkervaring

Universiteit Utrecht, student-assistent afdeling Rechtstheorie (2016)
Gerechtshof Den Haag, buitengriffier (2015-2016)
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, studerend medewerker (2014-2015)

Opleiding

Universiteit Utrecht, Legal Research Master (cum laude) (2016)
Universiteit Regensburg, Filosofie, Erasmus (2013-2014)

Recent van deze specialist

Hoge Raad synchroniseert aanvangsmoment korte verjaringstermijn met klachtplicht

Bij arrest van 9 oktober 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1603) nuanceert de Hoge Raad zijn eerdere rechtspraak over de bepaling van het aanvangsmoment van de 5-jarige verjaringstermijn voor schadevergoedingsvorderingen (op grond van artikel 3:310 lid 1 BW).   De Hoge Raad overweegt dat daarvoor onder omstandigheden van belang is dat de benadeelde juridisch advies heeft ingewonnen of bekend
Lees verder ›
Meer van deze specialist