Hugo Boom

T: +31 70 376 06 90
M: +31 6 31 04 22 54
E: hugo.boom@barentskrans.nl

Hugo werkt sinds 2016 bij BarentsKrans en maakt deel uit van de secties commerciële contracten en cassatie. Hij vertegenwoordigt nationale en internationale cliënten in civiele procedures, zowel in feitelijke instanties als bij de Hoge Raad. Hugo specialiseert zich in het verbintenissenrecht en procesrecht. Hugo is advocaat bij de Hoge Raad.

Daarnaast is Hugo verbonden aan de Universiteit Leiden, waar hij als (buiten)promovendus onderzoek doet naar rechtsverwerking en klachtplichten in het verbintenissenrecht. Hij is (mede-)bewerker van het deel uit de serie Monografieën BW over dat onderwerp.

Nevenactiviteiten

(Buiten)promovendus Universiteit Leiden
Secretaris Vereniging Jonge Procesadvocaten
Lid van de Vereniging Civiele Cassatieadvocaten

Werkervaring

Universiteit Utrecht, student-assistent afdeling Rechtstheorie (2016)
Gerechtshof Den Haag, buitengriffier (2015-2016)
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, studerend medewerker (2014-2015)

Opleiding

Universiteit Utrecht, Legal Research Master (cum laude) (2016)
Universiteit Regensburg, Filosofie, Erasmus (2013-2014)

Nieuws en publicaties

Hoge Raad synchroniseert aanvangsmoment korte verjaringstermijn met klachtplicht

Bij arrest van 9 oktober 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1603) nuanceert de Hoge Raad zijn eerdere rechtspraak over de bepaling van het aanvangsmoment van de 5-jarige verjaringstermijn voor schadevergoedingsvorderingen (op grond van artikel 3:310 lid 1 BW).   De Hoge Raad overweegt dat daarvoor onder omstandigheden van belang is dat de benadeelde juridisch advies heeft ingewonnen of bekend
Lees verder ›

Nieuw ‘standaardarrest’ over ontbinding van overeenkomsten

In een procedure tussen Woningstichting Eigen Haard en een huurder stelt mr. F.B. Bakels, ex-vicepresident en voormalig raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad, als kort gedingrechter prejudiciële vragen aan zijn voormalig werkgever met betrekking tot de ontbinding van overeenkomsten. Ter beantwoording van deze vragen geeft ons hoogste rechtscollege bij prejudiciële beslissing van
Lees verder ›
Meer van deze specialist

Gerelateerde evenementen