Guido den Dekker

T: +31 70 376 06 81
E: guido.dendekker@barentskrans.nl

Guido den Dekker is advocaat (senior medewerker) bij de sectie cassatie. Hij is gespecialiseerd in het adviseren over, en het voeren van, civiele procedures voor de Hoge Raad, onder meer op het gebied van internationaal publiekrecht waar hij regelmatig zaken behandelt tegen de Nederlandse staat. Ook treedt hij op voor internationale organisaties. Hij heeft ervaring op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht en het civiele procesrecht, alsook het huurrecht, arbeidsrecht en personen- en familierecht. Daarnaast geeft hij appeladvies met het oog op (mogelijke) cassatie en adviseert hij over procedures na cassatie en verwijzing. Guido is sinds 2002 advocaat en sinds 2010 bij BarentsKrans werkzaam.

Nevenactiviteiten

Lid CAVV (Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken)

Nieuws en publicaties

Meer van deze specialist

Gerelateerde evenementen