Geertje Standhardt

T: +31 70 376 06 89
M: +31 6 81 54 23 34
E: geertje.standhardt@barentskrans.nl

Geertje rondde in 2019 de Master Encyclopedie en Filosofie van het Recht aan de Universiteit Leiden af. Zij schreef haar scriptie aan de Universiteit van Oxford. Sinds maart 2019 is Geertje bij Barentskrans werkzaam op de afdeling cassatie.

Werkervaring

  • Universiteit Leiden, werkgroepdocent afdeling Metajuridica (2018)
  • Rechtbank Amsterdam,  buitengriffier (2016-2018)

Opleiding

  • Universiteit Leiden, Master Encyclopedie en Filosofie van het Recht (cum laude) (2018-2019)
  • Universiteit Leiden, Bachelor Rechtsgeleerdheid (2013-2017)
  • Universiteit Leiden, Bachelor Politicologie: Internationale Betrekkingen (2011-2016)

Recent van deze specialist

Verstekregeling in hoger beroep

Het appelprocesrecht kent verschillende valkuilen die de kansen op een succesvol hoger beroep en daaropvolgend het cassatieberoep verkleinen. Kennis daarvan is dus van groot belang. In deze blogreeks ‘procederen in hoger beroep’ belichten onze cassatieadvocaten steeds vanuit praktisch perspectief een aspect van een belangrijk appelprocesrechtelijk leerstuk. Deze keer: hoe verschilt de verstekregeling in hoger beroep
Lees verder ›

Het Hangmat-arrest: onderlinge aansprakelijkheid van medebezitters van een gebrekkige opstal | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. In het Hangmat-arrest uit 2010 bepaalde de Hoge Raad dat medebezitters van een gebrekkige opstal ook jegens elkaar aansprakelijk zijn wanneer een van hen door de gebrekkige opstal schade lijdt. Artikel 6:174 BW vestigt risicoaansprakelijkheid voor de bezitter van een
Lees verder ›

Nieuwe appeltermijn tussentijds hoger beroep tegen tussenvonnissen | Procederen in hoger beroep

Over het openstellen van tussentijds hoger beroep tegen tussenvonnissen heeft de Hoge Raad al veel arresten gewezen. Op 17 december 2021 werd er weer een nieuwe loot aan deze inmiddels flinke jurisprudentieboom toegevoegd. De Hoge Raad oordeelde dat de rechter na een tussenvonnis te allen tijde – tenminste, zolang er nog geen eindvonnis is gewezen
Lees verder ›
Meer van deze specialist