Dirk Buijs

T: +31 70 376 06 75
E: dirk.buijs@barentskrans.nl
Bekijk Dirk Buijs op Linkedin

Dirk Buijs werkt sinds 2008 als advocaat bij BarentsKrans. Dirk adviseert en procedeert over allerlei soorten ondernemingsrechtelijke en commerciële kwesties, zowel van nationale als van internationale aard.

Een groot deel van zijn werk ziet op onderwerpen zoals: (de uitleg van) commerciële (ICT) contracten, fusie- en overnamegeschillen, bedrijfsfraude (civielrechtelijk), aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders, geschillen tussen aandeelhouders, corporate governance en medezeggenschapsvraagstukken, geschillen binnen samenwerkingsverbanden zoals maatschappen, CV’s en joint-ventures, en procedures voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (enquêteprocedures m.b.t. wanbeleid en onmiddellijke voorzieningen).

De afgelopen jaren heeft Dirk zich bovendien gespecialiseerd in uiteenlopende ondernemingsrechtelijke kwesties die spelen bij de afwikkeling van nalatenschappen van ondernemers. Bijvoorbeeld: voor familiebedrijven spelen de spanningsvelden tussen familie- en bedrijfsbelangen een belangrijke rol in het proces. Hoe ga je daar als bestuur van de familievennootschap of van het administratiekantoor mee om? Hoe kan de bedrijfsopvolging worden gestructureerd als daarin (bijvoorbeeld door onverwacht vroeg overlijden van een DGA) niet is voorzien? Welke rechten en plichten heeft een executeur als beheerder van de aandelen van de familievennootschap? Welke (proces)mogelijkheden heb je als de continuïteit van de familieonderneming acuut wordt bedreigd door twistende erfgenamen?

Dirk bundelt zijn krachten waar nodig met notarissen van BarentsKrans of met specialisten op het gebied van fiscaal recht of erfrecht. Zijn cliënten zijn daarmee verzekerd van een voortvarende én kundige aanpak van de zaak.

Nevenactiviteiten

Lid van de Vereniging Corporate Litigation

Opleiding

Grotius Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, cum laude (2014)
Universiteit Leiden, Ondernemingsrecht (2008)