Danka Saija

T: +31 70 376 07 27
E: danka.saija@barentskrans.nl
Bekijk Danka Saija op Linkedin

Danka werkt sinds juni 2020 als kandidaat-notaris/ estate planner bij BarentsKrans en is werkzaam op de praktijk Private Wealth & Family Owned Businesses. Daarnaast is zij ook werkzaam op de Corporate M&A praktijk.

Danka is gespecialiseerd op het gebied van estate planning, inhoudende het voor ondernemers en vermogende particulieren civiel en fiscaal optimaal vormgeven van vermogensoverheveling naar de volgende generatie (zowel tijdens leven als bij overlijden). Hierbij kan gedacht worden aan (her)structurering van familiebedrijven, structurering van bedrijfsopvolging, vermogensbescherming en privacy, schenken van vermogen en het opzetten en beheren van familiestichtingen en goede doelen stichtingen (ANBI).

De daarbij behorende notariële werkzaamheden zien onder andere op (het opstellen van) huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomsten, (levens)testamenten, schenkingsakten en diverse oprichtingsakten.

Samen met Lisanne Vissers schreef Danka de blogreeks ‘Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en aandachts­punten’. Hierin bespreken zij belangrijke kwesties bij notariële akten als huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten en testamenten.

Nevenactiviteiten

  • Redacteur van de Modellencommissie Testamenten – Estate Planning Expert (EPX)
  • Redacteur van de Sdu Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR)
  • Bestuurslid van het Register van Estate Planners (REP)
  • Lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN)

Werkervaring

  • Mazars Private Clients (augustus 2011-mei 2020)

Opleiding

  • Grotius Specialisatieopleiding Estate Planning (2015-2016)
  • Universiteit Leiden, Notarieel Recht (2011)

Recent van deze specialist

Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en aandachtspunten

In de blogreeks ‘Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en aandachtspunten’ bespreken Lisanne Vissers en Danka Saija belangrijke kwesties bij notariële akten als huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten en testamenten. Wanneer zij ondernemers en vermogende particulieren vragen naar hun persoonlijke zaken, komt het regelmatig voor dat de betreffende notariële akten sterk verouderd zijn. Wat signaleren zij dan en waar kunt
Lees verder ›

Estate planning | Levenstestamenten

Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en belangrijke aandachtspunten | Deel 5: Levenstestamenten In het laatste deel van deze blogreeks gaan wij in op de situatie dat u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) (al dan niet tijdelijk) uw taken als directeur van uw besloten vennootschap (BV) niet kunt uitoefenen. Voor deze situatie kunnen regelingen worden opgenomen
Lees verder ›

Estate planning | Testamenten na 2003 maar vóór 2010

Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en belangrijke aandachtspunten | Deel 4: Testamenten na 2003 maar vóór 2010  Per 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Op grond van de Successiewet 1956 (hierna verder genoemd: SW) worden twee belastingen geheven: schenk- en erfbelasting. Wij gaan voor nu uitsluitend in op de heffing van
Lees verder ›

Estate planning | Testamenten vóór 2003

Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en belangrijke aandachtspunten | Deel 3: Testamenten vóór 2003 Vóór 1 januari 2003 gold nog het oude wettelijke erfrecht. Wanneer testamenten zijn opgesteld vóór 2003 kan het daarom zijn dat daarin bepalingen zijn opgenomen die inmiddels anders uitwerken dan gedacht vanwege het huidige wettelijke erfrecht. Dat hoeft niet
Lees verder ›