Caroline van Gent

T: +31 70 376 06 79
E: caroline.vangent@barentskrans.nl
Bekijk Caroline van Gent op Linkedin

Caroline is sinds 1989 advocaat en sinds 1992 werkzaam bij BarentsKrans. Sinds 1998 is zij partner. Caroline is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Caroline treedt zowel voor werkgevers als werknemers op, heeft veel proceservaring, maar probeert altijd een procedure te voorkomen door overleg en onderhandeling. Caroline heeft veel ervaring in de publieke en semipublieke sector, met name binnen de overheid, de zorg, het onderwijs en de not for profit sector. Ze is thuis in de specifieke problematiek en regelgeving voor deze sectoren. Caroline maakt deel uit van de Marktgroep Gezondheidszorg.

Nevenactiviteiten

  • Lid Raad van Toezicht van de Nierstichting Nederland
  • Secretaris Haagse Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten
  • Voorzitter regionale arbeidsgeschillencommissie Servicepunt 71
  • Auteur SDU
  • Docent arbeids- en ambtenarenrecht bij diverse opleidingsinstituten
  • Lid Stichting Permanente Opleiding Haagse Orde van Advocaten