Annelies van der Ploeg
Nieuws en publicaties

NVM-makelaar aansprakelijk voor niet nakomen meetinstructie

In ECLI:NL:HR:2018:1176 oordeelt de Hoge Raad over de vraag of een NVM-(verkoop)makelaar aansprakelijk is voor het vermelden van een woonoppervlakte in de verkoopbrochure die niet gemeten is volgens de door de NVM aan haar leden verplicht gestelde meetinstructie. Volgens deze meetinstructie (een private gedragsnorm) moeten NVM-makelaars de netto-woonoppervlakte vermelden in plaats van de bruto-woonoppervlakte. In
Lees verder ›

Annelies van der Ploeg benoemd tot partner Commerciële contracten

Annelies van der Ploeg is per 1 juli 2018 benoemd tot partner Commerciële contracten. Annelies is gespecialiseerd in (internationaal) commercieel contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. In dat kader houdt zij zich voornamelijk bezig met het opstellen en beoordelen van (in)koopcontracten, (grensoverschrijdende) distributie- en agentuurovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en algemene voorwaarden. Annelies procedeert ook regelmatig in commerciële geschillen. Daarnaast adviseert
Lees verder ›

Webwinkels opgelet: ACM legt (opnieuw) forse boetes op

Sinds de implementatie van de Richtlijn consumentenrechten (Richtlijn 2011/53/EU) zijn de (informatie)plichten van webwinkels jegens consument-kopers flink uitgebreid. De relevante implementatiewetgeving, opgenomen in afdeling 6.5.2A BW, trad in juni 2014 in werking. Op dat moment bestonden ook al andere wettelijke eisen voor webshops. Voorbeelden daarvan zijn de precontractuele en specifieke informatieplichten in art. 3:15d BW respectievelijk
Lees verder ›

De bevoegde rechter bij beëindiging van een stilzwijgende internationale handelsrelatie

Met het recent door het Europese Hof van Justitie (“HvJEU”) gewezen Granarolo/Ambrosi-arrest is een antwoord gegeven op de vraag of een schadevergoedingsvordering vanwege het abrupt beëindigen van een jarenlange, niet schriftelijk vastgelegde handelsrelatie onder de Brussel I-Verordening (“Brussel I”) kwalificeert als een verbintenis uit overeenkomst of een verbintenis uit onrechtmatige daad als bedoeld in artikel
Lees verder ›

Niet-opzegbaarheid van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd

Duurovereenkomsten komen in de rechtspraktijk veel voor. Een duurovereenkomst is een rechtsverhouding waarbij partijen zich hebben verbonden gedurende een (on)bepaalde tijd over en weer een of meer prestaties te verrichten, waarbij die prestaties voortdurend, telkens terugkerend of opeenvolgend moeten zijn. Te denken valt aan de distributie-, franchise- of huurovereenkomst. De wet kent geen algemene wettelijke
Lees verder ›