Agri & Food

Enkele voorbeelden van recente zaken waarbij onze advocaten van de sectorgroep Agri & Food betrokken waren:

  • bijstand aan meerdere eierhandelaren en pluimveebedrijven bij het verhalen van de schade als gevolg van het Fipronilschandaal.
  • bijstand aan ondernemingen bij onderzoeken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Autoriteit Consument & Markt en de Europese Commissie;
  • mededingingsadviezen over prijsnoteringen en het bijstaan van agrarische brancheverenigingen tijdens een sectoronderzoek van de Autoriteit Consument & Markt naar de prijsontwikkelingen in de agrarische sector;
  • adviseren van brancheverenigingen (zoals LTO) ten aanzien van de kaders van het mededingingsrecht die bij duurzaamheidsinitiatieven in acht moeten worden genomen;
  • adviseren over financieringen en investerings- en overnametransacties ten aanzien van ondernemingen in de food- en agri-sector;
  • procederen over inbreuk op en geldigheid van een vormmerk voor een zeer bekende frisdrankverpakking;
  • procederen over toepassing van de Europese hygiënenormen door de levensmiddelenindustrie en over de verplichtingen van levensmiddelenbedrijven om recalls uit te voeren;
  • advies aan een wederverkoper over de mogelijkheid van aansprakelijkstelling van zijn toeleverancier, vanwege non-conformiteit van de zaden met de overeengekomen specificaties;
  • handhaving van octrooirechten op veelgebruikte technologie in de kwekerssector;
Food & Agri