De zorgplicht van de franchisegever voor verschafte prognoses aan de franchisenemer

Hugo Boom
Hugo Boom Advocaat

Op 28 april verscheen een annotatie van de hand van advocaat cassatie Hugo Boom in de rubriek ‘Contractenrecht’ van vaktijdschrift ‘Bedrijfsjuridische Berichten’. In het artikel beschouwt Hugo Boom een arrest van 24 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:311, Street-One), waarin de Hoge Raad ingaat op de zorgplicht van franchisegevers bij het verschaffen van prognoses aan aspirant franchisenemers.

Bekijk deze publicatie (.pdf)
Meer publicaties over:ArbeidsrechtCassatie