Wijziging van (rechts)gevolgen van een overeenkomst bij dwaling

Een verzoek tot wijziging van de (rechts)gevolgen van een overeenkomst als alternatief voor vernietiging of schadevergoeding bij dwaling

In een artikel van onze advocaat Sam van der Weiden wordt nader ingegaan op de mogelijkheid om bij dwaling – in plaats van vernietiging van de overeenkomst –  de rechter op grond van artikel 6:230 lid 2 BW te verzoeken de rechtsgevolgen van de overeenkomst te wijzigen. Met name in situaties waarbij de dwalende contractspartij bepaald niet zitten te wachten op vernietiging van de gehele (koop)overeenkomst – bijvoorbeeld vanwege de unieke eigenschappen van de zaak in kwestie – kan die route praktische uitkomst bieden. De dwalende contractspartij kan de rechter verzoeken de overeenkomst op een zodanige wijze te wijzigen dat het door hem geleden nadeel wordt opgeheven. In dit artikel wordt onder andere besproken welke ‘schadeposten’ onderdeel uit kunnen maken van het nadeel dat door de rechter opgeheven kan worden en in hoeverre de rechter vrijheid (of zelfs de verplichting) heeft de omvang van het nadeel naar eigen inzicht vast te stellen (ECLI:NL:HR:2019:1910).

Lees hier zijn hele artikel.