Procesfinanciering door derden

Joost Luiten Advocaat

Procesfinanciering: de modaliteiten van dit type overeenkomsten verschillen, maar de kern is steeds dat een persoon, de claimant, die meent een vorderingsrecht tot betaling van een geldsom of schadevergoeding te hebben op een wanpresterende wederpartij of laedens, belooft om een deel van de uiteindelijke opbrengst van de vordering (na rechterlijke toewijzing of schikking en incasso) af te staan aan een derde die geen bestaande betrokkenheid heeft bij de zaak, de procesfinancier, in ruil waarvoor deze derde de kosten van advocaten, deskundigen, griffierechten en mogelijk ook de proceskostenveroordeling in geval van verlies van de procedure op zich neemt.

Bekijk deze publicatie (.pdf)
Meer publicaties over:Arbeidsrecht