Paul Tanja in Bedrijfsjuridische berichten over de vaststellingsovereenkomst

Meer publicaties over:CassatieContractenrecht
Paul Tanja
Paul Tanja Advocaat

De Hoge Raad verduidelijkt in een arrest van 6 januari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:19, Blue Taxi) wanneer een vaststellingsovereenkomst geldig blijft ondanks strijd met dwingend recht. Volgens de Hoge Raad bestaat deze mogelijkheid niet alleen in het geval dat partijen een geschil hebben, maar ook als partijen in algemene zin kampen met een onzekerheid (bijv. over de uitleg van een bepaling) die zou kunnen uitgroeien tot een geschil. Als partijen deze mogelijkheid gebruiken om dwingend recht bij voorbaat te omzeilen, is de vaststellingsovereenkomst in strijd met de openbare orde en dus nietig.

Eerder schreef advocaat Paul Tanja al een artikel over deze uitspraak, welke tevens de basis vormt voor een publicatie in de rubriek ‘Contractenrecht’ van Bedrijfsjuridische berichten.

Bekijk deze publicatie (.pdf)