Paul Tanja in Bb over opzeggen duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd

Paul Tanja Advocaat

Paul Tanja schreef eerder al een artikel over het arrest van de Hoge Raad van 7 juli 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1270) over de zaak tussen Golden Earring en haar muziekuitgever.

Dit arrest geeft inzicht in de opzeggingsmogelijkheid van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd en de uitzonderingen daarop. In het bijzonder komen de gevolgen van een (definitieve) goederenrechtelijke overdracht voor de opzegbaarheid van dergelijke overeenkomsten aan de orde, alsmede de relevantie van door de wederpartij gedane investeringen met het oog op het voortduren van de overeenkomst.

Bedrijfsjuridische berichten

Het arrest van de Hoge Raad vormt tevens de basis voor de publicatie ‘Een college opzegging van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd’ van de hand van Paul Tanja in de rubriek ‘Contractenrecht’ van Bedrijfsjuridische berichten.

Deze auteur is niet langer werkzaam bij BarentsKrans, voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Philip Fruytier.

Bekijk deze publicatie (.pdf)
Meer publicaties over:CassatieContractenrecht