Publicaties

Openbaar UBO-register raakt privacy belanghebbenden

Op het voorstel voor het inrichten van een centraal register van uiteindelijk belanghebbenden klinkt van vele kanten kritiek. Ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft ernstige bedenkingen. Zo noemt ze de gedeeltelijke openbaarmaking van de gegevens ‘disproportioneel’. Onlangs sloot de consultatie over het voorontwerp voor de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden. Het wetsvoorstel implementeert de Europese
Lees verder ›

Informatie- en meldplichten bij datalekken en beveiligingsinbreuken

Jan Baas en Marjolein van Rest in: Privacy & Informatie over de informatie- en meldplichten die gelden bij datalekken en beveiligingsinbreuken. Allereerst wordt kort ingegaan op expliciete wettelijke meldplichten die nu gelden en in de toekomst mogelijk worden ingevoerd. In paragraaf 2 wordt de melding aan toezichthoudende autoriteiten en betrokkene behandeld en in paragraaf 3 de
Lees verder ›