Ontbinding aannemings­overeenkomst of beëindiging in onvoltooide staat?

Joris Bax heeft in het Tijdschrift voor Bouwrecht (nr. 2017-167) een annotatie geschreven bij een arbitraal vonnis van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA 30 november 2016, nr. 35.885). Het vonnis betreft de vraag of een aannemingsovereenkomst is ontbonden door de opdrachtgever, of dat er sprake is van een beëindiging van het werk in onvoltooide staat. Joris gaat in op deze vraag en concludeert dat het juridisch niet zo vanzelfsprekend hoeft te zijn dat een onterechte ontbinding zou moeten leiden tot een beëindiging van het werk in onvoltooide staat.

Lees deze noot (.pdf)
Meer publicaties over:Projectontwikkeling en bouwrecht