Onderzoek naar de billijke vergoeding in hoger beroep

Voor het themanummer van ArbeidsRecht deden Frank Dekker en Marieke Verschoor onderzoek naar de billijke vergoeding in hoger beroep.

Het gaat daarbij om vragen als: hoe vaak neemt het hof ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan waar de kantonrechter dat niet deed en andersom? En: als in hoger beroep een billijke vergoeding wordt toegekend, is die dan hoger, lager of juist gelijk aan die in eerste aanleg?

Om dit te onderzoeken analyseerden zij beschikkingen van de gerechtshoven in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2021.

Lees meer over hun bevindingen in ArbeidsRecht.

Meer publicaties over:Arbeidsrecht