Anti-witwas- en terrorismefinanciering-regeling

In het Vakblad Financiële Planning van maart 2019 verscheen het artikel “Nieuwe anti-witwas- en terrorismefinancieringregeling van toepassing op Nederlandse crypto-omwisselplatforms en crypto-bewaarportemonnees’. In dit artikel gaan Gidget Brugman en Han Tonino in op de inhoud van de vierde én vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD4 en AMLD5) die in de Wwft geïmplementeerd worden. De AMLD5 zal uiterlijk 10 januari 2020 in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd moeten zijn. Gidget en Han staan in het artikel stil bij de meest in het oog springende verandering die de implementatie van de AMLD5 zal gaan meebrengen: uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wwft-regels naar crypto-omwisselplatforms en crypto-bewaarportemonnees.

Bekijk deze publicatie (.pdf)