Matiging contractuele boete: kans van slagen?

De contractuele boete: een veel voorkomend beding in (commerciële) contracten. Komt een partij de verbintenis(sen) waar de contractuele boete op ziet niet na, dan is deze partij gehouden het (vaak niet geringe) bedrag van de contractuele boete aan de wederpartij te voldoen.

 

Bekijk deze publicatie (.pdf)
Meer publicaties over:Commerciële contracten