Lenen aan familie

Lenen aan familie levert uiteindelijk vaak wrevel op in het gezin. Die wrevel kan ontstaan tussen de kinderen onderling omdat zij het idee hebben dat hun broer of zus wordt bevoordeeld door hun ouders of tussen ouders en het geld ontvangende kind dat het niet zo nauw neemt met de terugbetalingsverplichting. Die wrevel komt ook vaak door de vage afspraken die ouders en kind maken als zij aan hun kind een lening verstrekken. Een financieel planner kan hierbij een cruciale rol spelen.

Advocaten Gidget Brugman en Mariana Boulos Jaraisy gaan in het Vakblad Financiële Planning in op de voor- en nadelen, de zorgplicht van financieel planners en enkele aandachtspunten met betrekking tot het verschaffen van een geldlening aan familieleden.

Lees dit artikel (.pdf)