International Comparative Legal Guide to: Trade Marks 2018

Jaap Bremer
Jaap Bremer Advocaat / partner

Onlangs is de International Comparative Legal Guide to Trade Marks 2018 verschenen. Advocaten Jaap Bremer en Jos Klaus van de praktijkgroep Intellectuele eigendom & technologie hebben in deze publicatie het hoofdstuk over Nederland voor hun rekening genomen. Dit internationale rechtsvergelijkende handboek fungeert als een handzaam naslagwerk voor zowel bedrijven als (buitenlandse) advocaten, die efficiënt kennis willen nemen van de essentialia van het merkenrecht en de toepassing in de praktijk in Nederland alsmede tientallen andere jurisdicties. De publicatie wordt verspreid onder meer dan 6.000 juristen en is bovendien verdeeld op toonaangevende IE-conferenties, zoals de INTA annual meeting. De gids is zowel in hard copy als online uitgegeven. De online versie is gratis toegankelijk.

Bekijk deze publicatie (.pdf)
Meer publicaties over:IE & technologie