De kredietunie als alternatieve financiering

Gidget Brugman
Gidget Brugman Advocaat / partner

Partner Gidget Brugman in de Bedrijfsjurist over kredietunies als alternatieve financiering. Een kredietunie is een coöperatie die haar bedrijf maakt van het aantrekken van opvorderbare gelden van haar leden en van het voor eigen rekening uitzetten van die gelden als krediet aan diezelfde leden. Voordeel is dat kredietunies voor meer concurrentie in de financiële sector zorgt.

Bekijk deze publicatie (.pdf)