Uitleg van een kettingbeding; contractsuitleg wordt een lappendeken

Paul Tanja
Paul Tanja Advocaat

In zijn artikel ‘Uitleg van een kettingbeding; contractsuitleg wordt een lappendeken’ belicht onze advocaat Paul Tanja een arrest van de Hoge Raad van 2 februari j.l. (ECLI:NL:HR:2018:148). In het arrest zet de Hoge Raad uiteen welke maatstaf geldt voor de uitleg van kettingbedingen. Daaruit blijkt dat de uitlegmaatstaf verschilt naargelang degene ten opzichte van wie het kettingbeding wordt uitgelegd. Paul Tanja stipt in zijn artikel aan dat de uitleg van contracten mede door dit soort arresten een lappendeken van verschillende uitlegswijzen wordt.

Bekijk deze publicatie (.pdf)
Meer publicaties over:CassatieCommerciële contracten