Jurisdictie bij schade als gevolg van een inbreuk op het Europees mededingingsrecht

Tom Hoyer en Joost Fanoy hebben voor NtER een overzichtsartikel geschreven naar aanleiding van de CDC/Akzo, flyLAL, Apple en Tibor-Trans arresten van het Hof van Justitie EU. Deze arresten zien op de toepassing en uitleg van artikel 7 lid 2, artikel 8 lid 1 en artikel 25 van de EEX-Vo in het geval van een schadevordering wegens een inbreuk op het Europees mededingingsrecht.

Tom Hoyer en Joost Fanoy bespreken de lijnen die te ontdekken zijn in deze arresten en gaan in op de (praktische) gevolgen van deze jurisprudentie voor een benadeelde die een schadevordering wegens een inbreuk op het Europees mededingingsrecht aanhangig wenst te maken.

Lees het artikel hier (.pdf)