Informatie- en meldplichten bij datalekken en beveiligingsinbreuken

Marjolein van Rest
Marjolein van Rest Advocaat / partner

Jan Baas en Marjolein van Rest in: Privacy & Informatie over de informatie- en meldplichten die gelden bij datalekken en beveiligingsinbreuken. Allereerst wordt kort ingegaan op expliciete wettelijke meldplichten die nu gelden en in de toekomst mogelijk worden ingevoerd. In paragraaf 2 wordt de melding aan toezichthoudende autoriteiten en betrokkene behandeld en in paragraaf 3 de verhouding tussen de verantwoordelijke, de bewerker en een mogelijke derde. In de rest van het artikel wordt onderzocht in hoeverre op dit moment, ondanks het ontbreken van een expliciete wettelijke verplichting daartoe, al een verplichting bestaat om een datalek of beveiligingsinbreuk aan de betrokkene te melden.

 

Bekijk deze publicatie (.pdf)
Meer publicaties over:Privacy en gegevensbescherming