Groene Serie Huurrecht – Ontbinding

Meer publicaties over:Vastgoed

Advocaat Ingrid Reimert en Jan-Paul Heering over de wetsgeschiedenis van art. 7:231 lid 1en 3 BW komt waarin aan de orde komt dat ontbinding wegens wanprestatie van de huurder een rechtsgang noodzakelijk maakt en wordt uitgebreid ingegaan op de jurisprudentie.

Bekijk deze publicatie (.pdf)