Groene Serie Huurrecht – Ontbinding

Advocaat Ingrid Reimert en Jan-Paul Heering over de wetsgeschiedenis van art. 7:231 lid 1en 3 BW komt waarin aan de orde komt dat ontbinding wegens wanprestatie van de huurder een rechtsgang noodzakelijk maakt en wordt uitgebreid ingegaan op de jurisprudentie.

Bekijk deze publicatie (.pdf)
Meer publicaties over:Vastgoed