Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019

Roeland De Mol en Marjolein van Rest schreven een hoofdstuk in ‘de Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019’. Dit boek weerspiegelt de actualiteit binnen het ondernemingsprocesrecht en de daarbij behorende praktijk (corporate litigation) in de meest ruime zin. Juristen vinden in de Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019 een compleet overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen in de periode 2018/2019 op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, het enquêterecht, collectieve acties en schikkingen, medezeggenschap, en de uitkoop en geschillenregeling.

Roeland en Marjolein schreven een jaaroverzicht van 2018 over de uitkoop- en geschillenregeling. Daarin behandelen zij alle uitspraken die in 2018 op dit gebied zijn gepubliceerd.

Meer publicaties over:Corporate litigation