Externe documenten bij aanbestedings­procedures

Over een vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2017:3275) heeft Joris Bax een annotatie geschreven in het Tijdschrift voor Bouwrecht (2017-186). In het vonnis oordeelt de voorzieningenrechter dat bij de beoordeling van de inschrijvingen voor een aanbestedingsprocedure geen rekening mag worden met een handboek en een website over de beoordelingsmethode best value procurement als daarnaar simpelweg is verwezen in het bestek. Uitsluitend de aanbestedingsstukken en de daarin beschreven beoordelingselementen zijn daarvoor relevant. In de noot wordt ingegaan op de verplichting van aanbestedende diensten om alle, voor het indienen van een inschrijving en de beoordeling, relevante aspecten te vermelden in de aanbestedingsstukken. De verwijzing naar externe documenten past daar naar mening van de annotator niet bij en zal in de praktijk ook onnodig tot discussies en geschillen leiden.

Lees deze noot (.pdf)
Meer publicaties over:Projectontwikkeling en bouwrecht