Eerste hulp bij samenwerking tussen gemeenten en burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven zijn er in allerlei soorten en maten. Sommige mensen organiseren activiteiten voor ouderen om eenzaamheid tegen te gaan, anderen pakken het groenonderhoud van een park in hun buurt aan of ze beheren de lokale sporthal die anders zou moeten sluiten. Gemeenten willen initiatieven stimuleren en faciliteren, maar weten vaak niet hoe zij dit het beste juridisch kunnen vormgeven. Het aanbestedingsrecht vormt vaak een knelpunt voor burgerinitiatieven, omdat burgers bijvoorbeeld niet bekend zijn met de juridische regels en het als een uitdaging ervaren om in te schrijven op een aanbesteding.

Chaimaa Ben-Lahcen (voorheen docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, sinds december werkzaam bij BarentsKrans) en mr. dr. W. A. Janssen (Universiteit Utrecht) schreven daarom een handreiking voor gemeenten en deelnemers aan burgerinitiatieven om de samenwerking gemakkelijker te maken. De handreiking bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel biedt een kennismaking met het aanbestedingsrecht aan de hand van 15 veelgestelde vragen uit de praktijk. Het tweede deel biedt vijf routes om burgerinitiatieven te stimuleren binnen de context van het aanbestedingsrecht. Dit onderdeel kan als basis dienen voor de zoektocht naar de gewenste positie van een burgerinitiatief in samenwerking met de overheid. Deze handreiking is geschreven in opdracht van het Programma Democratie in Actie. Hierin werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en een groot aantal partners samen.

Lees de handreiking hier.