Duurzame voedselproductie en het kartelverbod

Joost Fanoy
Joost Fanoy Advocaat / partner

In VMT, het vakblad voor de levensmiddelenindustrie, is een artikel verschenen over de grenzen van het mededingingsrecht bij duurzaamheidsinitiatieven. Voor een duurzame voedselproductie is samenwerking tussen de verschillende spelers binnen de voedselketen (boeren, verwerkende industrie en supermarkten) van groot belang. Dergelijke ‘groene coalities’ kunnen echter ook tegen het kartelverbod aanlopen, bijvoorbeeld indien afgesproken wordt bepaalde minder duurzame producten niet meer te verkopen.

In dit artikel gaan onze mededingingsspecialist Gijs van Midden en Klaas Johan Osinga, senior adviser internationaal beleid bij LTO Nederland, in op het spanningsveld tussen duurzaamheid en het kartelverbod. Zij bespreken de mogelijkheden die het aanstaande wetsvoorstel ‘Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ biedt.

Duurzaamheid en mededinging

BarentsKrans en LTO Nederland werken al lange tijd samen, onder meer ten aanzien van duurzaamheid en mededinging. Eerder hebben wij een gezamenlijke reactie gestuurd op het wetsvoorstel Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven en de concept beleidsregel mededinging en duurzaamheid. Wilt u eens verder praten over deze problematiek of over het mededingingsrecht in de food- en agri-sector? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Bekijk deze publicatie (.pdf)
Meer publicaties over:EU & MededingingFood & Agri