Deskundigheid directie en het verborgen gebrek

In het Tijdschrift voor Bouwrecht (2018/108) is een annotatie gepubliceerd van Joris Bax. De Raad van Arbitrage voor de Bouw oordeelde (19 september 2017, nr. 35.905) dat van een verborgen gebrek geen sprake was, omdat de opdrachtgever – die zelf directie voerde – onvoldoende deskundig was. In zijn annotatie gaat Joris Bax in op de omstandigheden die van belang zijn voor de vraag of een gebrek ‘verborgen’ is. Met name de (on)deskundigheid van de directievoerder/opdrachtgever komt aan de orde.

Bekijk deze publicatie (.pdf)
Meer publicaties over:Projectontwikkeling en bouwrecht