Consistente uitleg en toepassing van klachtbedingen

Hugo Boom
Hugo Boom Advocaat

Hugo Boom publiceert in het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) het artikel ‘Op weg naar een consistente uitleg en toepassing van klachtbedingen’.

Over de uitleg en toepassing van contractuele klachtplichten  bestaat  in  de  rechtspraktijk  onduidelijkheid.  Dat  begint  al  bij  de  receptie  in  literatuur  van  het  enige  arrest  dat  de  Hoge  Raad  over  deze  materie  wees:  Afvalzorg/Slotereind (NJ  2015/274).  Bovendien  vertoont  de  lagere  rechtspraak  over  dit  thema  inconsistenties. Dit artikel betoogt waarom de Hoge Raad  in  Afvalzorg/Slotereind,  anders  dan  eerder  is  betoogd, een helder en nuttig handvat voor uitleg van klachtbedingen geeft. Vervolgens analyseert het artikel systematisch hoe verschillende typen klachtbedingen moeten worden uitgelegd en toegepast.

 

Bekijk hier de publicatie.

Meer publicaties over:Commerciële contracten