Clearing the way, of toch de serieuze, niet te verwaarlozen kans?

Jaap Bremer
Jaap Bremer Advocaat / partner

Partner IE & technologie Jaap Bremer betoogt in het tijdschrift Berichten Industriële Eigendom (juli/augustus 2018) dat er geen reden is om bij farmaceutische octrooizaken een strengere maatstaf te hanteren voor de beoordeling van een nietigheidsverweer in kort geding dan bij andere zaken en dat invoering van de “clearing the way”-doctrine, bekend uit de Engelse rechtspraak, onwenselijk is. De “serieuze, niet te verwaarlozen kans op vernietiging van het octrooi” functioneert als toetssteen – nog altijd – uitstekend.

Bekijk deze publicatie (.pdf)
Meer publicaties over:IE & technologie