Kunnen banken zomaar overeenkomsten met hun klanten opzeggen?

William Schonewille
William Schonewille Advocaat / partner

In het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk heeft onze advocaat en partner William Schonewille een artikel geschreven over mogelijkheden die relaties van de bank hebben als zij worden geconfronteerd met opzegging(en) van hun krediet, hun rekening-courant en/of zelfs de hele bankrelatie. Door de kredietcrisis en onder invloed van steeds strenger geworden regelgeving over het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering hebben banken in de afgelopen jaren regelmatig afscheid genomen van klanten.

Bekijk deze publicatie (.pdf)