Aspecten van civiele aansprakelijkheid wegens een inbreuk op het Europees mededingingsrecht

Tom Hoyer
Tom Hoyer Advocaat

Deze maand publiceert Tom Hoyer in het Maandblad voor Vermogensrecht (MvV) het artikel ‘Aspecten van civiele aansprakelijkheid wegens een inbreuk op het Europees mededingingsrecht’.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft de laatste tien jaar laten zien het nationale recht allesbehalve marginaal te toetsen. Dat geldt in het bijzonder voor de arresten Skanska, Cogeco, Otis en Sumal. Met deze arresten heeft het HvJ EU verder sturing gegeven aan het recht op schadevergoeding wegens een inbreuk op het Europees mededingingsrecht.

In dit overzichtsartikel behandelt Tom de invulling die het HvJ EU met bovengenoemde arresten heeft gegeven aan de hand van de volgende aspecten: aansprakelijke partij, causaal verband en verjaring. Hierbij betrekt en becommentarieert hij ook enkele uitspraken van Nederlandse feitenrechters waarin deze aspecten centraal stonden.

Lees het artikel hier (.pdf)
Meer publicaties over:EU & MededingingKartelschade